Welkom!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, de NVK. De NVK wil de beoefening van de kristallografie en het contact tussen haar beoefenaren bevorderen door verspreiding van kennis over de kristallografie en de behartiging van de belangen van de kristallografie en kristallografen in de ruimste zin van het woord door :
het organiseren van vergaderingen, symposia, zomercursussen en congressen (ook met andere verenigingen);het instellen van werk-, discussie en studiegroepen; –

het bevorderen van publicaties;

het onderhouden van contact tussen de leden door middel van een periodiek;

het lidmaatschap van internationale organisaties;

internationale uitwisseling in de ruimste zin;

alle andere middelen die aan het doel dienstig kunnen zijn.