Dick Feil (1933 -2020)

Dick Feil
Dick Feil tijdens de lintjesregen in 2009. Foto Tubantia.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Prof.dr. Dick Feil op 22 april 2020 is overleden.

Dick Feil werd op 1 december 1967 benoemd als een van de eerste hoogleraren van destijds de Technische Hogeschool Twente. Hij was verbonden aan de faculteiten Technische Natuurkunde en Chemische Technologie en werkte op het grensvlak van röntgendiffractie en kwantumchemie.

Wij herinneren Dick als een opgewekt en enthousiast lid van de NVK met veel gevoel voor humor. Hij bezat de gave om moeilijke onderwerpen zo uit te leggen, dat ze voor iedereen te begrijpen waren. Tot op hoge leeftijd nam hij nog deel aan bijeenkomsten van de NVK, zoals de NVK-dag in Den Bosch
in 2015.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Een aantal interviews met hem is nog op het internet te vinden. Een interview in het blad van de Universiteit Twente uit 1998 en een interview in de Volkskrant uit 2003.

Een bericht in Tubantia vindt u hier.

De overlijdensadvertentie vindt u hier.