Jaarverslag 1997

 

De samenstelling van het bestuur was aanvankelijk: F. Tuinstra (voorzitter), C.Th. Kiers (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden L. Woning en T.K. Sixma.

Op 31 december bedroeg het aantal leden 255.

De jaarlijkse ledenvergadering op 7 november aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen werd door 18 stemgerechtigde leden bezocht. L. Woning werd als bestuurslid herkozen. C.J. de Ranter werd als nieuw bestuurslid voorgesteld.

Op 13 juni werd de eerste bijeenkomst gehouden van een nieuw opgerichte NVK werkgroep Eiwitkristallografie. Het programma met 11 lezingen werd bijgewoond door 48 belangstellenden.

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 7 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. De lezingen werden bijgewoond door 46 personen.

Na de lezingen werd door de voorzitter van de KNCV, Dr. J. Niewenhuis, de KNCV-prijs voor de Kristallografie 1997 uitgereikt en wel aan dr. M. Kremers voor het werk beschreven in zijn proefschrift getiteld ‘Optical and Morphological Aspects of Incommensurate Crystals’. De prijswinnaar was voorgedragen door het bestuur na een advies van de door haar ingestelde selectie commissie bestaande uit Prof.dr. J.Kroon, Prof.dr. D.Feil en Prof.dr.ir. E.J.Mittemeijer.

De themadag Valkuilen in Poederdiffractie, op 12 december georganiseerd door de werkgroep Poederdiffractie bij de Hoogovens, werd door 60 mensen bezocht.

Het bestuur kwam in 1997 twee maal bijeen, te weten op 14 maart en 20 juni te Utrecht. Het dagelijks bestuur vergaderde als onderdeel van de Nationale Commissie voor Kristallografie op 3 april te Lunteren.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 2 keer uit.

Er werden 3 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.

Secretaris van de werkgroep Poederdiffractie is
E.J. Sonneveld
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
tel: (020) 5256574
fax: (020) 5256940
E-mail: eds@crys.chem.uva.nl
De contactpersoon van de nieuwe werkgroep Eiwitkristallografie is
T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Moleculaire Carcinogenese
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel: (020) 5121959
fax: (020) 5121954
E-mail: sixma@nki.nl