NVK Jaarverslag 1996

NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Jaarverslag 1996

De samenstelling van het bestuur was aanvankelijk: H. Schenk (voorzitter), C.Th. Kiers (secretaris), R. Olthof-Hazekamp (penningmeester) en de leden T.W.J.M. Janssen, A.J. Kinneging, L. Woning en F. Tuinstra.
Op 31 december bedroeg het aantal leden 221.
De jaarlijkse ledenvergadering op 8 november in de Universitaire Instellingen te Antwerpen werd door 30 stemgerechtigde leden bezocht. H. Schenk, T.W.J.M. Janssen en A.J. Kinneging traden af. F. Tuinstra werd als voorzitter gekozen. T.K. Sixma werd als nieuw bestuurslid benoemd.

Tijdens het wintercongres van de KNCV werd samen met de sectie Farmacochemie een bijeenkomst georganiseerd met als thema: “Kristallografie van eiwitten: ontwikkelingen in de methodologie/technologie en het gebruik van eiwit-kristalstrukturen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen”.
Voorafgaand aan de ledenvergadering van 8 november werd een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden. De lezingen werden bijgewoond door 42 personen.

Het bestuur kwam in 1996 vier maal bijeen, te weten op 19 januari, 24 mei en 6 september te Amsterdam en op 13 december te Utrecht.

Het Nieuwsblad voor Kristallografen kwam dit jaar 1 keer uit.
Er werden 3 nummers van de IUCr Newsletter aan de leden verzonden.
Als vertegenwoordigend orgaan naar de International Union of Crystallography en de European Crystallographic Committee, c.q. European Crystallographic Association, werd een Nationale Commissie gevormd bestaande uit het dagelijks bestuur van de NVK en vier leden van de Discussiegroep Kristal- en Structuuronderzoek.

De werkgroep Poederdiffractie is nog steeds actief.
Secretaris van de werkgroep is: E.J. Sonneveld, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam; tel: (020)5256574; fax: (020)5256940.