Over de NVK

De Nederlandse Vereniging voor Kristallografie (NVK) is een zelfstandige vereniging die ook fungeert als sectie van de KNCV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Chemie) en de NNV (Nederlandse Natuurkundige Vereniging).

Voor wie is de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie?

De NVK is er voor iedereen in (of uit) Nederland en Vlaanderen die interesse heeft in onderzoek van materie en moleculen met behulp van röntgen-, neutronen- of elektronenbundels: van fysische verschijnselen in geordende materialen tot supramoleculaire chemie, van mineralogie tot structuurbiologie. Om lid te worden van de NVK is een lidmaatschap van de KNCV of NVV niet nodig.

Wat doet de Nederlandse Vereniging voor Kristallografie?

De NVK brengt iedereen uit verschillende disciplines bijeen die te maken heeft met de atomaire en/of moleculaire structuur van kristallen, grensvlakken, materialen en biomoleculen. De vereniging heeft een eigen website en houdt daarmee de leden op de hoogte kristallografisch interessante gebeurtenissen of evenementen. Ook dient de NVK als aanspreekpunt voor de International Union of Crystallography (IUCr) en de European Association of Crystallography (ECA).  De NVK is de Nederlandse vertegenwoordiging van de IUCr en de ECA.

De vereniging organiseert jaarlijks een dag, waarin aspecten van de kristallografie in een aantal lezingen vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden aan bod komen. Hiervoor worden bij gelegenheid internationale sprekers uitgenodigd. Alle leden van de NVK, ook de leden werkzaam in de industrie, zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. Leden van de NVK krijgen korting op de toegang van deze bijeenkomst.

Elke vier jaar reikt de vereniging, in samenwerking met de KNCV, een prijs uit voor het beste proefschrift op het gebied van de kristallografie.

De Nederlandse Vereniging voor Kristallografie is geregistreerd bij de kamer van Koophandel als “Nederlandse Vereniging voor Kristallografie”
KvK nr. 40536865
ING: NL85 INGB 0007 3669 01
email: bestuur@dutchcrystallographicsociety.nl 

Het postadres van de NVK is als volgt:
Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences (AIMMS)
O|2 building, 04E03
De Boelelaan 1108
1081 HZ Amsterdam
The Netherlands