Röntgendiffractie en kristallisatie in de ruimte: Oproep voor experimenten

Space Application Services is bezig met de ontwikkeling van een kristallisatie- en X-ray lab in de ruimte en is op zoek naar nieuwe kristallografische toepassingen. Kijk hier voor meer informatie.

Space Application Services is working on the development of a crystallization and X-ray lab in space and is looking for new crystallographic applications. Look here for more information .

Posted in Incoming.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.